Decreto 46/2009 sobre os arquivos xudiciais territoriais e a Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia