Instrución do 28 de novembro de 2005 sobre o cumprimento da xornada e horarios establecidos para o persoal ao servizo da Administración de xustiza