Resolución do 15 de setembro de 2008, pola que se constitúen os servizos de atención a cidadanía