Resolución do 25 de outubro de 2004, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se constitúe o Servizo Común de Notificacións e Embargos de Ferrol. SCNE FERROL